Ponuka deti


Ponuka pre deti

 

Individuálne tréningy pre deti pre všestranný pohybový rozvoj. Vhodné pre aktívnych športovcov, ale aj pre "hobby" nadšencov športu.  Vytvárame optimálne predpoklady pre zdravý telesný a duševný vývoj a ďalší výkonnostný rast.

Individuálny tréning všeobecnej pohybovej prípravy
_____________________________________________

 

Je voľno-časová pohybová aktivita pre deti od 4 do 18 rokov pod vedením kvalifikovaných trénerov. 

Je zameraná na všestrannú pohybovú aktivitu, čo je základ upevnenia si základných lokomočných pohybov.

Predmetom všeobecnej pohybovej prípravy pre deti je osvojenie si správnej techniky behu, hodov, skokov, ktoré sú dôležité aj v iných športových odvetviach, ďalej rozvíjanie rýchlostných, silových, vytrvalostných schopností a samozrejme koordinácie, ktorá je nevyhnutnou súčasťou pohybovej prípravy detí.

Počet detí na jednu tréningovú jednotku je 1-4.